خدمات مشاوره و آموزش های تخصصی

آموزش های تخصصی:
بيرينگ ها قلب ماشين آلات دوار می باشند. لذا انتخاب، شناسائی، خريد، نصب، روانکاری و آشنائی با عوامل خرابی آنها در عملکرد ماشين آلات و بالا بردن قابليت اطمينان آنها نقش بسزائی دارد.
اين شرکت کلاس های آموزشی زير را در زمينه بيرينگ ها ارائه می کند:
-    نگهداری و تکنولوزی بيرينگ ها- سه روزه
-    روانکاری و آناليز خرابی بيرينگ ها- سه روزه
-    بيرينگ ها در پمپ های گريز از مرکز- سه روزه
-    بيرينگها در موتورهای الکتريکی- سه روزه
-    شناسائی و انبار داری بيرينگ ها جهت پرسنل خريد و انبار- دو روزه
-    بيرينگها در نورد ورق و پروفيل- سه روزه
دوره های ترکيبی با سر فصل های انتخابی با زمان کمتر نيز امکان پذير می باشند.مدرس کليه دوره ها، مدرس 10 ساله شرکت اس کا اف می باشد. جهت دريافت رزومه مدرس و سر فصل دوره ها با اين شرکت تماس بگيريد. برگزاری دوره ها در محل سايت مشتریان محترم يا تهران امکان پذير می باشد و کليه شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره  دريافت می کنند.
خدمات مشاوره:
خدمات مشاوره زیر توسط این شرکت ارائه می گردد:
•    انجام پروژه های مهندسی به منظور جايگزينی بيرينگ های قديمی با بيرينگ ها و تکنولوژی های جديد به منظور افزايش قابليت اطمينان ماشين آلات.
•    تعيين مشکلات فرآيندی و تعميراتی و اثر آن بر عمر و مصرف بيرينگ ها و ارائه راه حل های کاربردی
•    آناليز خرابی بيرينگ ها به منظور تعيين علل خرابی آنها و ارائه روش هائی جهت جلوگيری از خرابی مجدد و کاهش مصرف بيرينگ ها.
•    نظارت بر نصب و در آوردن بيرينگ ها
•    شناسائی و تعيين جايگزين جهت بيرينگ های خاص
•    تهيه دستور العمل نصب و در آوردن بيرينگ ها و تهيه و تامين ابزار آلات مورد نياز آنها.
•    تعيين روانکار مناسب هر کاربرد، دوره روانکاری مجدد،مقدار روانکار به منظور افزايش عمر بيرينگ ها و کاهش مصرف روانکار ، تهيه و تامين روانکارهای خاص و سيستم های روانکاری مداوم .
•    تعيين امکان تعمير بيرينگ ها و استفاده مجدد از آنها به منظور کاهش مصرف بيرينگ ها و ارئه سرويس بازسازی و تعميرات بيرينگ ها مطابق با کيفيت شرکت های معتبر بين المللی

لینک دانلود شرایط برگزاری دوره های آموزشی آنلاین سال 1400 

 

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت فن آوران بهینه سازی قابلیت اطمینان می باشد
طراحی شده توسط کیان پرداز هوشمند